Thông Tư 25/2018/TT-BTC Hướng Dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP Về Thuế TNDN và TNCN

Ngày 16/3/2018 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị Định 146/2017/NĐ-CP của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính về Thuế TNDN và Thông tư 11/2013/TT-BTC về Thuế TNCN

Bấm Vào Đây