Tư vấn đầu tư

 

  • Tư vấn chọn địa điểm đầu tư, lĩnh vực đầu tư và hình thức đầu tư;
  • Tham gia đàm phán, thương lượng cùng với khách hàng trong các giao dịch thuê đất, mua bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, ….vv;
  • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam;
  • Tư vấn các công việc doanh nghiệp cần phải thực hiện sau khi được thành lập;
  • Rà soát, soạn thảo và tham gia đàm phán, thương lượng các hợp đồng trong kinh doanh, thương mại cho khách hàng như: hợp đồng thiết kế, thi công xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa, các hợp đồng cung ứng dịch vụ, …vv.
  • Tư vấn điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.